برنده مسابقه
2.40 Stipe Miocic 1.50 Francis Ngannou