نتیجه مسابقه
2.30 Eintracht Frankfurt 3.40 Draw 2.75 Borussia M'gladbach
شانس دوبرابر
1.40 Eintracht Frankfurt or Draw 1.30 Eintracht Frankfurt or Borussia M'gladbach 1.58 Draw or Borussia M'gladbach
بالا/پایین
1.03 Over 0.5 1.75 Over 2.5
1.38 Under 3.5 2.90 Over 3.5
3.80 Under 1.5 1.24 Over 1.5
1.13 Under 4.5 5.40 Over 4.5
1.03 Under 5.5 10.00 Over 5.5
10.00 Under 0.5 2.00 Under 2.5
اولین تیم گلزن
1.85 Eintracht Frankfurt 2.05 Borussia M'gladbach 12.00 No Goal
نتیجه دقیق
8.75 1 - 0 40.00 3 - 3
9.75 0 - 1 14.00 0 - 2
9.50 1 - 2 28.00 0 - 3
20.00 1 - 3 23.00 2 - 3
65.00 0 - 4 45.00 1 - 4
55.00 2 - 4 11.50 2 - 2
6.50 1 - 1 12.00 0 - 0
12.00 2 - 0 8.50 2 - 1
22.00 3 - 0 16.00 3 - 1
21.00 3 - 2 50.00 4 - 0
35.00 4 - 1 50.00 4 - 2
80.00 4 - 3 85.00 5 - 1
85.00 3 - 4
هندیکپ
1.02 Eintracht Frankfurt +3 1.58 Borussia M'gladbach +1
4.60 Eintracht Frankfurt -1 11.00 Draw (Eintracht Frankfurt -3)
1.03 Borussia M'gladbach +3 20.00 Eintracht Frankfurt -3
6.50 Draw (Eintracht Frankfurt -2) 1.16 Borussia M'gladbach +2
10.50 Eintracht Frankfurt -2 4.40 Draw (Eintracht Frankfurt +1)
6.00 Borussia M'gladbach -1 1.40 Eintracht Frankfurt +1
7.75 Draw (Eintracht Frankfurt +2) 13.00 Borussia M'gladbach -2
1.11 Eintracht Frankfurt +2 14.00 Draw (Eintracht Frankfurt +3)
25.00 Borussia M'gladbach -3 3.90 Draw (Eintracht Frankfurt -1)
نیمه اول / دو نیمه
3.75 Eintracht Frankfurt / Eintracht Frankfurt 13.00 Eintracht Frankfurt / Draw
26.00 Eintracht Frankfurt / Borussia M'gladbach 5.75 Draw / Eintracht Frankfurt
5.50 Draw / Draw 6.75 Draw / Borussia M'gladbach
24.00 Borussia M'gladbach / Eintracht Frankfurt 13.00 Borussia M'gladbach / Draw
4.60 Borussia M'gladbach / Borussia M'gladbach
نتیجه نیمه اول
2.85 Eintracht Frankfurt 2.20 Draw 3.30 Borussia M'gladbach
تعداد گل
3.75 0 - 1 اهداف 2.00 2 - 3 اهداف 2.90 4+ اهداف