نتیجه مسابقه
2.05 Verona 3.15 Draw 3.50 Crotone
شانس دوبرابر
1.28 Verona or Draw 1.32 Verona or Crotone 1.70 Draw or Crotone
بالا/پایین
1.06 Over 0.5 13.00 Over 5.5
1.08 Under 4.5 7.00 Over 4.5
1.25 Under 3.5 3.70 Over 3.5
1.72 Under 2.5 2.05 Over 2.5
3.05 Under 1.5 1.35 Over 1.5
8.00 Under 0.5 1.01 Under 5.5
هندیکپ
1.01 Verona +3 1.04 Crotone +3
19.00 Verona -3 5.75 Draw (Verona -2)
1.20 Crotone +2 9.50 Verona -2
3.50 Draw (Verona -1) 1.72 Crotone +1
4.10 Verona -1 5.00 Draw (Verona +1)
8.00 Crotone -1 1.27 Verona +1
9.25 Draw (Verona +2) 17.00 Crotone -2
1.06 Verona +2 18.00 Draw (Verona +3)
35.00 Crotone -3 10.50 Draw (Verona -3)
اولین تیم گلزن
1.75 Verona 2.40 Crotone 8.50 No Goal
نتیجه دقیق
7.00 1 - 0 35.00 1 - 3
50.00 0 - 3 13.00 1 - 2
19.00 0 - 2 9.75 0 - 1
275.00 4 - 4 65.00 3 - 3
15.00 2 - 2 45.00 2 - 3
125.00 0 - 4 500.00 1 - 6
500.00 0 - 6 375.00 2 - 5
300.00 1 - 5 375.00 0 - 5
175.00 3 - 4 110.00 2 - 4
100.00 1 - 4 6.00 1 - 1
8.75 0 - 0 70.00 4 - 2
45.00 4 - 1 55.00 4 - 0
29.00 3 - 2 18.00 3 - 1
20.00 3 - 0 8.50 2 - 1
9.75 2 - 0 150.00 4 - 3
140.00 5 - 0 500.00 7 - 1
500.00 7 - 0 500.00 6 - 2
350.00 6 - 1 375.00 6 - 0
450.00 5 - 3 200.00 5 - 2
125.00 5 - 1 500.00 2 - 6
تعداد گل
3.00 0 - 1 اهداف 2.00 2 - 3 اهداف 3.70 4+ اهداف
اولین گلزن
26.00 Aristoteles Romero 10.50 Aleksandar Tonev
26.00 Cazim Suljic 13.00 Adrian Stoian
80.00 Samuel Souprayen 45.00 Stefan Simic
45.00 Mario Sampirisi 14.00 Rômulo
10.00 Marcus Rohden 6.25 Giampaolo Pazzini
9.50 Marcello Trotta 8.00 Lubomir Tupta
9.00 Mattia Valoti 9.50 Bruno Petkovic
10.50 Ryder Matos 125.00 Marco Capuano
10.50 Simone Antonio Calvano 8.50 No Goalscorer
22.00 Franco Zuculini 9.50 Bruno Zuculini
19.00 Mattia Zaccagni 9.00 Daniele Verde
35.00 Daniel Pavlovic 9.00 Simy
21.00 Andrea Nalini 16.00 Giovanni Crociata
6.75 Alessio Cerci 40.00 Federico Ceccherini
35.00 Antonio Caracciolo 8.00 Ante Budimir
22.00 Marcel Buchel 100.00 Matteo Bianchetti
14.00 Enrico Bearzotti 23.00 Andrea Barberis
35.00 Marco Davide Faraoni 23.00 Mohamed Fares
28.00 Gian Filippo Felicioli 28.00 Bruno Martella
26.00 Rolando Mandragora 8.00 Seung-Woo Lee
16.00 Simon Laner 7.25 Moise Kean
35.00 Mariano Izco 26.00 Thomas Heurtaux
16.00 Marco Fossati 80.00 Alex Ferrari
35.00 Arlind Ajeti
نیمه اول / دو نیمه
3.30 Verona / Verona 14.00 Verona / Draw
35.00 Verona / Crotone 5.00 Draw / Verona
4.70 Draw / Draw 8.25 Draw / Crotone
26.00 Crotone / Verona 14.00 Crotone / Draw
5.75 Crotone / Crotone
گلزن
9.25 Aristoteles Romero 9.75 Cazim Suljic
4.90 Adrian Stoian 27.00 Samuel Souprayen
15.00 Stefan Simic 17.00 Mario Sampirisi
5.50 Rômulo 4.30 Marcus Rohden
3.00 Giampaolo Pazzini 11.50 Daniel Pavlovic
4.50 Aleksandar Tonev 4.00 Marcello Trotta
3.50 Lubomir Tupta 4.10 Bruno Petkovic
4.50 Ryder Matos 40.00 Marco Capuano
4.50 Simone Antonio Calvano 8.00 Franco Zuculini
4.10 Bruno Zuculini 7.25 Mattia Zaccagni
3.90 Daniele Verde 3.90 Mattia Valoti
3.70 Simy 7.50 Andrea Nalini
6.25 Giovanni Crociata 3.20 Alessio Cerci
13.00 Federico Ceccherini 13.00 Antonio Caracciolo
3.50 Ante Budimir 8.00 Marcel Buchel
30.00 Matteo Bianchetti 5.50 Enrico Bearzotti
8.25 Andrea Barberis 13.00 Marco Davide Faraoni
8.50 Mohamed Fares 10.00 Gian Filippo Felicioli
10.50 Bruno Martella 9.25 Rolando Mandragora
3.50 Seung-Woo Lee 6.50 Simon Laner
3.30 Moise Kean 11.50 Mariano Izco
9.50 Thomas Heurtaux 6.50 Marco Fossati
27.00 Alex Ferrari 13.00 Arlind Ajeti
آخرین گلزن
27.00 Aristoteles Romero 11.00 Aleksandar Tonev
27.00 Cazim Suljic 13.00 Adrian Stoian
85.00 Samuel Souprayen 45.00 Stefan Simic
50.00 Mario Sampirisi 14.00 Rômulo
10.50 Marcus Rohden 6.50 Giampaolo Pazzini
9.75 Marcello Trotta 8.25 Lubomir Tupta
9.25 Mattia Valoti 9.75 Bruno Petkovic
11.00 Ryder Matos 140.00 Marco Capuano
11.00 Simone Antonio Calvano 9.00 No Goalscorer
22.00 Franco Zuculini 9.75 Bruno Zuculini
20.00 Mattia Zaccagni 9.25 Daniele Verde
35.00 Daniel Pavlovic 9.00 Simy
22.00 Andrea Nalini 17.00 Giovanni Crociata
7.00 Alessio Cerci 40.00 Federico Ceccherini
35.00 Antonio Caracciolo 8.25 Ante Budimir
22.00 Marcel Buchel 100.00 Matteo Bianchetti
14.00 Enrico Bearzotti 24.00 Andrea Barberis
35.00 Marco Davide Faraoni 24.00 Mohamed Fares
29.00 Gian Filippo Felicioli 29.00 Bruno Martella
27.00 Rolando Mandragora 8.25 Seung-Woo Lee
17.00 Simon Laner 7.50 Moise Kean
35.00 Mariano Izco 27.00 Thomas Heurtaux
17.00 Marco Fossati 85.00 Alex Ferrari
35.00 Arlind Ajeti
نتیجه نیمه اول
2.70 Verona 2.05 Draw 3.90 Crotone