نتیجه مسابقه
2.75 Sampdoria 3.20 Draw 2.40 Fiorentina
شانس دوبرابر
1.55 Sampdoria or Draw 1.32 Sampdoria or Fiorentina 1.40 Draw or Fiorentina
بالا/پایین
1.04 Over 0.5 10.00 Over 5.5
1.13 Under 4.5 5.40 Over 4.5
1.38 Under 3.5 2.90 Over 3.5
1.95 Under 2.5 1.80 Over 2.5
3.70 Under 1.5 1.25 Over 1.5
9.25 Under 0.5 1.03 Under 5.5
هندیکپ
1.03 Sampdoria +3 1.02 Fiorentina +3
25.00 Sampdoria -3 7.75 Draw (Sampdoria -2)
1.11 Fiorentina +2 13.00 Sampdoria -2
4.40 Draw (Sampdoria -1) 1.40 Fiorentina +1
6.00 Sampdoria -1 4.10 Draw (Sampdoria +1)
4.75 Fiorentina -1 1.52 Sampdoria +1
6.75 Draw (Sampdoria +2) 10.00 Fiorentina -2
1.16 Sampdoria +2 11.50 Draw (Sampdoria +3)
19.00 Fiorentina -3 14.00 Draw (Sampdoria -3)
اولین تیم گلزن
2.05 Sampdoria 1.90 Fiorentina 10.50 No Goal
نتیجه دقیق
500.00 1 - 7 65.00 0 - 4
25.00 2 - 3 19.00 1 - 3
26.00 0 - 3 9.25 1 - 2
14.00 0 - 2 9.25 0 - 1
200.00 4 - 4 50.00 1 - 4
65.00 2 - 4 100.00 3 - 4
500.00 0 - 7 400.00 2 - 6
375.00 1 - 6 400.00 0 - 6
325.00 3 - 5 175.00 2 - 5
140.00 1 - 5 200.00 0 - 5
45.00 3 - 3 13.00 2 - 2
6.25 1 - 1 70.00 4 - 2
55.00 4 - 1 80.00 4 - 0
28.00 3 - 2 22.00 3 - 1
30.00 3 - 0 10.00 2 - 1
15.00 2 - 0 125.00 4 - 3
225.00 5 - 0 140.00 5 - 1
11.50 0 - 0 500.00 7 - 1
500.00 7 - 0 500.00 6 - 2
375.00 6 - 1 500.00 6 - 0
375.00 5 - 3 200.00 5 - 2
9.75 1 - 0
تعداد گل
3.70 0 - 1 اهداف 2.00 2 - 3 اهداف 2.90 4+ اهداف
آخرین گلزن
12.00 No Goalscorer 125.00 Vasco Regini
9.75 Gaston Ramirez 6.00 Fabio Quagliarella
14.00 Dennis Praet 24.00 German Pezzella
27.00 Maximiliano Olivera 125.00 Nicola Murru
20.00 Nikola Milenkovic 40.00 Carlos Sanchez
9.75 Riccardo Saponara 40.00 Matias Silvestre
9.75 Rafik Zekhnini 7.50 Duvan Zapata
20.00 Vitor Hugo 19.00 Valerio Verre
12.00 Lucas Torreira 7.25 Cyril Thereau
35.00 Ivan Strinic 7.75 Giovanni Simeone
19.00 Simone Lo Faso 12.00 Karol Linetty
8.75 Gianluca Caprari 27.00 Leonardo Capezzi
100.00 Cristiano Biraghi 50.00 Bartosz Bereszynski
9.25 Marco Benassi 17.00 Edgar Barreto
17.00 Milan Badelj 24.00 Joachim Andersen
8.25 Federico Chiesa 30.00 Sebastián Cristóforo
8.25 Gil Dias 100.00 Vincent Laurini
8.75 Dawid Kownacki 125.00 Bruno Gaspar
29.00 Gianmarco Ferrari 8.75 Valentin Eysseric
7.25 Khouma El Babacar 40.00 Dodo
11.00 Filip Djuricic 10.50 Ricky Alvarez
نیمه اول / دو نیمه
4.60 Sampdoria / Sampdoria 13.00 Sampdoria / Draw
25.00 Sampdoria / Fiorentina 6.75 Draw / Sampdoria
5.00 Draw / Draw 6.00 Draw / Fiorentina
27.00 Fiorentina / Sampdoria 13.00 Fiorentina / Draw
3.90 Fiorentina / Fiorentina
گلزن
11.50 Ivan Strinic 6.50 Valerio Verre
4.50 Lucas Torreira 3.00 Cyril Thereau
3.15 Giovanni Simeone 12.00 Matias Silvestre
3.80 Riccardo Saponara 40.00 Vasco Regini
3.80 Gaston Ramirez 6.50 Vitor Hugo
3.15 Duvan Zapata 12.00 Carlos Sanchez
6.50 Simone Lo Faso 30.00 Vincent Laurini
35.00 Bruno Gaspar 4.10 Filip Djuricic
30.00 Cristiano Biraghi 4.10 Ricky Alvarez
3.80 Rafik Zekhnini 2.65 Fabio Quagliarella
5.00 Dennis Praet 8.00 German Pezzella
10.00 Sebastián Cristóforo 3.40 Federico Chiesa
3.50 Gianluca Caprari 9.00 Leonardo Capezzi
17.00 Bartosz Bereszynski 3.70 Marco Benassi
6.00 Edgar Barreto 5.75 Milan Badelj
3.40 Gil Dias 12.00 Dodo
9.00 Maximiliano Olivera 35.00 Nicola Murru
6.50 Nikola Milenkovic 4.50 Karol Linetty
3.50 Dawid Kownacki 9.75 Gianmarco Ferrari
3.50 Valentin Eysseric 3.00 Khouma El Babacar
8.00 Joachim Andersen
اولین گلزن
11.50 No Goalscorer 125.00 Vasco Regini
9.25 Gaston Ramirez 6.00 Fabio Quagliarella
14.00 Dennis Praet 23.00 German Pezzella
26.00 Maximiliano Olivera 125.00 Nicola Murru
19.00 Nikola Milenkovic 40.00 Carlos Sanchez
9.50 Riccardo Saponara 40.00 Matias Silvestre
9.50 Rafik Zekhnini 7.25 Duvan Zapata
19.00 Vitor Hugo 18.00 Valerio Verre
11.50 Lucas Torreira 7.00 Cyril Thereau
35.00 Ivan Strinic 7.25 Giovanni Simeone
18.00 Simone Lo Faso 11.50 Karol Linetty
8.50 Gianluca Caprari 26.00 Leonardo Capezzi
100.00 Cristiano Biraghi 50.00 Bartosz Bereszynski
9.00 Marco Benassi 16.00 Edgar Barreto
16.00 Milan Badelj 23.00 Joachim Andersen
8.00 Federico Chiesa 29.00 Sebastián Cristóforo
8.00 Gil Dias 100.00 Vincent Laurini
8.50 Dawid Kownacki 125.00 Bruno Gaspar
28.00 Gianmarco Ferrari 8.50 Valentin Eysseric
7.00 Khouma El Babacar 40.00 Dodo
10.50 Filip Djuricic 10.00 Ricky Alvarez
نتیجه نیمه اول
3.30 Sampdoria 2.15 Draw 2.95 Fiorentina