نتیجه مسابقه
1.72 Udinese 3.40 Draw 4.70 SPAL
شانس دوبرابر
1.18 Udinese or Draw 1.28 Udinese or SPAL 2.05 Draw or SPAL
بالا/پایین
1.05 Over 0.5 11.00 Over 5.5
1.10 Under 4.5 6.25 Over 4.5
1.30 Under 3.5 3.35 Over 3.5
1.80 Under 2.5 1.95 Over 2.5
3.35 Under 1.5 1.30 Over 1.5
8.50 Under 0.5 1.02 Under 5.5
هندیکپ
1.03 Udinese +2 1.01 SPAL +4
26.00 Udinese -4 8.50 Draw (Udinese -3)
1.09 SPAL +3 13.00 Udinese -3
4.90 Draw (Udinese -2) 1.32 SPAL +2
6.50 Udinese -2 3.40 Draw (Udinese -1)
2.05 SPAL +1 3.05 Udinese -1
6.25 Draw (Udinese +1) 10.50 SPAL -1
1.17 Udinese +1 11.50 Draw (Udinese +2)
21.00 SPAL -2 15.00 Draw (Udinese -4)
اولین تیم گلزن
1.55 Udinese 2.80 SPAL 9.25 No Goal
نتیجه دقیق
6.75 1 - 0 6.75 1 - 1
16.00 2 - 2 70.00 3 - 3
275.00 4 - 4 13.00 0 - 1
27.00 0 - 2 16.00 1 - 2
75.00 0 - 3 45.00 1 - 3
50.00 2 - 3 175.00 0 - 4
125.00 1 - 4 150.00 2 - 4
200.00 3 - 4 500.00 0 - 5
400.00 1 - 5 500.00 2 - 5
9.75 0 - 0 500.00 8 - 0
500.00 7 - 1 8.00 2 - 0
8.00 2 - 1 14.00 3 - 0
14.00 3 - 1 27.00 3 - 2
35.00 4 - 0 30.00 4 - 1
60.00 4 - 2 140.00 4 - 3
75.00 5 - 0 70.00 5 - 1
140.00 5 - 2 325.00 5 - 3
225.00 6 - 0 225.00 6 - 1
350.00 6 - 2 500.00 7 - 0
500.00 2 - 6
تعداد گل
3.30 0 - 1 اهداف 2.00 2 - 3 اهداف 3.30 4+ اهداف
اولین گلزن
23.00 Mattia Vitale 35.00 Bartosz Salamon
40.00 Giuseppe Pezzella 7.25 Stipe Perica
9.50 Alberto Paloschi 21.00 Bram Nuytinck
40.00 Federico Mattiello 6.25 Maxi Lopez
35.00 Manuel Lazzari 5.50 Kevin Lasagna
23.00 Samir 21.00 Pasquale Schiattarella
16.00 Jasmin Kurtic 65.00 Boukary Drame
45.00 Thiago Cionek 9.75 No Goalscorer
13.00 Silvan Widmer 10.50 Federico Viviani
85.00 Francesco Vicari 29.00 Sauli Väisänen
21.00 Eros Schiavon 8.00 Jakub Jankto
10.00 Svante Ingelsson 10.50 Federico Bonazzoli
10.00 Pawel Bochniewicz 40.00 Alessandro Bellemo
28.00 Valon Behrami 6.75 Antonin Barak
8.00 Andrija Balic 6.25 Riad Bajic
8.00 Mirko Antenucci 19.00 Gabriele Angella
9.50 Marco Borriello 65.00 Filippo Costa
14.00 Emil Hallfredsson 26.00 Alberto Grassi
9.50 Mohamed Fofana 10.00 Sergio Floccari
45.00 Felipe 8.00 Ewandro
7.25 Rodrigo De Paul 26.00 Danilo
40.00 Michele Cremonesi 28.00 Ali Adnan
نیمه اول / دو نیمه
2.70 Udinese / Udinese 14.00 Udinese / Draw
45.00 Udinese / SPAL 4.40 Draw / Udinese
5.25 Draw / Draw 10.50 Draw / SPAL
23.00 SPAL / Udinese 15.00 SPAL / Draw
7.75 SPAL / SPAL
گلزن
8.00 Mattia Vitale 13.00 Giuseppe Pezzella
3.25 Stipe Perica 3.90 Alberto Paloschi
8.00 Bram Nuytinck 13.00 Federico Mattiello
2.90 Maxi Lopez 11.50 Manuel Lazzari
2.55 Kevin Lasagna 11.50 Bartosz Salamon
8.50 Samir 7.25 Pasquale Schiattarella
6.00 Jasmin Kurtic 21.00 Boukary Drame
16.00 Thiago Cionek 5.00 Silvan Widmer
4.30 Federico Viviani 27.00 Francesco Vicari
10.00 Sauli Väisänen 7.25 Eros Schiavon
3.50 Jakub Jankto 4.30 Svante Ingelsson
5.50 Emil Hallfredsson 4.30 Pawel Bochniewicz
14.00 Alessandro Bellemo 10.00 Valon Behrami
3.15 Antonin Barak 3.50 Andrija Balic
2.90 Riad Bajic 3.40 Mirko Antenucci
7.25 Gabriele Angella 4.30 Federico Bonazzoli
3.90 Marco Borriello 21.00 Filippo Costa
9.25 Alberto Grassi 4.10 Mohamed Fofana
4.10 Sergio Floccari 16.00 Felipe
3.50 Ewandro 3.25 Rodrigo De Paul
9.75 Danilo 13.00 Michele Cremonesi
10.00 Ali Adnan
آخرین گلزن
24.00 Mattia Vitale 35.00 Bartosz Salamon
40.00 Giuseppe Pezzella 7.75 Stipe Perica
9.75 Alberto Paloschi 23.00 Bram Nuytinck
40.00 Federico Mattiello 6.50 Maxi Lopez
35.00 Manuel Lazzari 5.50 Kevin Lasagna
24.00 Samir 23.00 Pasquale Schiattarella
17.00 Jasmin Kurtic 65.00 Boukary Drame
50.00 Thiago Cionek 10.00 No Goalscorer
14.00 Silvan Widmer 11.50 Federico Viviani
85.00 Francesco Vicari 30.00 Sauli Väisänen
23.00 Eros Schiavon 8.25 Jakub Jankto
11.00 Svante Ingelsson 11.50 Federico Bonazzoli
11.00 Pawel Bochniewicz 40.00 Alessandro Bellemo
29.00 Valon Behrami 7.25 Antonin Barak
8.25 Andrija Balic 6.50 Riad Bajic
8.25 Mirko Antenucci 20.00 Gabriele Angella
9.75 Marco Borriello 65.00 Filippo Costa
15.00 Emil Hallfredsson 28.00 Alberto Grassi
9.75 Mohamed Fofana 11.00 Sergio Floccari
50.00 Felipe 8.25 Ewandro
7.75 Rodrigo De Paul 28.00 Danilo
40.00 Michele Cremonesi 29.00 Ali Adnan
نتیجه نیمه اول
2.30 Udinese 2.15 Draw 4.75 SPAL