نتیجه مسابقه
3.60 Cagliari 3.30 Draw 1.95 Milan
شانس دوبرابر
1.80 Cagliari or Draw 1.30 Cagliari or Milan 1.25 Draw or Milan
بالا/پایین
1.05 Over 0.5 11.00 Over 5.5
1.11 Under 4.5 5.90 Over 4.5
1.32 Under 3.5 3.20 Over 3.5
1.85 Under 2.5 1.90 Over 2.5
3.35 Under 1.5 1.30 Over 1.5
8.50 Under 0.5 1.02 Under 5.5
هندیکپ
1.01 Cagliari +4 1.06 Milan +2
17.00 Cagliari -2 5.25 Draw (Cagliari -1)
1.25 Milan +1 8.25 Cagliari -1
3.60 Draw (Cagliari +1) 3.60 Milan -1
1.80 Cagliari +1 5.50 Draw (Cagliari +2)
8.00 Milan -2 1.25 Cagliari +2
9.50 Draw (Cagliari +3) 16.00 Milan -3
1.06 Cagliari +3 18.00 Draw (Cagliari +4)
30.00 Milan -4 9.50 Draw (Cagliari -2)
اولین تیم گلزن
2.40 Cagliari 1.70 Milan 9.75 No Goal
نتیجه دقیق
500.00 1 - 7 40.00 1 - 4
45.00 0 - 4 26.00 2 - 3
16.00 1 - 3 19.00 0 - 3
8.25 1 - 2 10.00 0 - 2
7.50 0 - 1 70.00 2 - 4
125.00 3 - 4 500.00 0 - 7
375.00 2 - 6 275.00 1 - 6
275.00 0 - 6 300.00 3 - 5
175.00 2 - 5 100.00 1 - 5
125.00 0 - 5 250.00 4 - 4
65.00 3 - 3 15.00 2 - 2
110.00 4 - 2 100.00 4 - 1
140.00 4 - 0 40.00 3 - 2
35.00 3 - 1 60.00 3 - 0
12.00 2 - 1 21.00 2 - 0
175.00 4 - 3 375.00 5 - 0
6.50 1 - 1 10.00 0 - 0
500.00 6 - 2 500.00 6 - 1
500.00 6 - 0 500.00 5 - 3
350.00 5 - 2 300.00 5 - 1
11.50 1 - 0
تعداد گل
3.40 0 - 1 اهداف 2.00 2 - 3 اهداف 3.20 4+ اهداف
اولین گلزن
45.00 Leandro Castan 8.00 Leonardo Pavoletti
29.00 Gabriel Paletta 26.00 Simone Padoin
40.00 Mateo Musacchio 16.00 Riccardo Montolivo
100.00 Senna Miangue 23.00 Jose Mauri
14.00 Manuel Locatelli 45.00 Fabio Pisacane
11.50 Ricardo Rodriguez 60.00 Filippo Romagna
10.00 No Goalscorer 45.00 Cristian Zapata
9.00 Niccolo Zanellato 26.00 Gregory van der Wiel
7.25 Suso 6.75 Andre Silva
9.00 Marco Sau 21.00 Alessio Romagnoli
9.50 Franck Kessie 5.75 Nikola Kalinic
45.00 Davide Calabria 9.50 Fabio Borini
26.00 Leonardo Bonucci 8.00 Giacomo Bonaventura
16.00 Lucas Biglia 19.00 Nicolo Barella
19.00 Luca Antonelli 40.00 Marco Andreolli
8.00 Hakan Calhanoglu 28.00 Luca Ceppitelli
22.00 Luca Cigarini 13.00 Artur Ionita
10.00 Niccolo Giannetti 10.00 Diego Farias
10.50 Paolo Faragò 23.00 Daniele Dessena
14.00 Alessandro Deiola 6.25 Patrick Cutrone
22.00 Andrea Cossu 80.00 Ignazio Abate
نیمه اول / دو نیمه
6.00 Cagliari / Cagliari 14.00 Cagliari / Draw
23.00 Cagliari / Milan 8.75 Draw / Cagliari
5.00 Draw / Draw 4.90 Draw / Milan
35.00 Milan / Cagliari 14.00 Milan / Draw
3.10 Milan / Milan
گلزن
15.00 Leandro Castan 3.40 Leonardo Pavoletti
10.50 Gabriel Paletta 9.50 Simone Padoin
13.00 Mateo Musacchio 6.00 Riccardo Montolivo
35.00 Senna Miangue 7.75 Jose Mauri
5.25 Manuel Locatelli 15.00 Fabio Pisacane
4.70 Ricardo Rodriguez 15.00 Cristian Zapata
3.75 Niccolo Zanellato 8.50 Gregory van der Wiel
3.25 Suso 3.05 Andre Silva
3.70 Marco Sau 7.50 Alessio Romagnoli
19.00 Filippo Romagna 3.90 Franck Kessie
2.70 Nikola Kalinic 4.80 Artur Ionita
15.00 Davide Calabria 3.90 Fabio Borini
8.50 Leonardo Bonucci 3.40 Giacomo Bonaventura
6.00 Lucas Biglia 6.50 Nicolo Barella
6.75 Luca Antonelli 13.00 Marco Andreolli
3.40 Hakan Calhanoglu 9.75 Luca Ceppitelli
4.00 Niccolo Giannetti 4.00 Diego Farias
4.30 Paolo Faragò 8.00 Daniele Dessena
5.25 Alessandro Deiola 2.85 Patrick Cutrone
7.75 Andrea Cossu 7.75 Luca Cigarini
26.00 Ignazio Abate
آخرین گلزن
50.00 Leandro Castan 8.25 Leonardo Pavoletti
30.00 Gabriel Paletta 27.00 Simone Padoin
40.00 Mateo Musacchio 17.00 Riccardo Montolivo
100.00 Senna Miangue 24.00 Jose Mauri
14.00 Manuel Locatelli 50.00 Fabio Pisacane
12.00 Ricardo Rodriguez 65.00 Filippo Romagna
10.50 No Goalscorer 50.00 Cristian Zapata
9.25 Niccolo Zanellato 27.00 Gregory van der Wiel
7.75 Suso 7.00 Andre Silva
9.25 Marco Sau 22.00 Alessio Romagnoli
9.75 Franck Kessie 6.00 Nikola Kalinic
50.00 Davide Calabria 9.75 Fabio Borini
27.00 Leonardo Bonucci 8.25 Giacomo Bonaventura
17.00 Lucas Biglia 19.00 Nicolo Barella
19.00 Luca Antonelli 40.00 Marco Andreolli
8.25 Hakan Calhanoglu 29.00 Luca Ceppitelli
22.00 Luca Cigarini 13.00 Artur Ionita
10.50 Niccolo Giannetti 10.50 Diego Farias
11.00 Paolo Faragò 24.00 Daniele Dessena
14.00 Alessandro Deiola 6.50 Patrick Cutrone
22.00 Andrea Cossu 85.00 Ignazio Abate
نتیجه نیمه اول
4.00 Cagliari 2.15 Draw 2.55 Milan