نتیجه مسابقه
2.65 Getafe 3.05 Draw 2.75 Athletic Bilbao
شانس دوبرابر
1.42 Getafe or Draw 1.38 Getafe or Athletic Bilbao 1.45 Draw or Athletic Bilbao
بالا/پایین
1.08 Over 0.5 2.20 Over 2.5
1.22 Under 3.5 4.00 Over 3.5
2.80 Under 1.5 1.40 Over 1.5
1.01 Under 5.5 13.00 Over 5.5
1.06 Under 4.5 8.00 Over 4.5
7.00 Under 0.5 1.62 Under 2.5
هندیکپ
1.01 Getafe +3 1.02 Athletic Bilbao +3
28.00 Getafe -3 7.50 Draw (Getafe -2)
1.11 Athletic Bilbao +2 13.00 Getafe -2
4.00 Draw (Getafe -1) 1.45 Athletic Bilbao +1
5.75 Getafe -1 4.10 Draw (Getafe +1)
6.00 Athletic Bilbao -1 1.42 Getafe +1
7.75 Draw (Getafe +2) 13.00 Athletic Bilbao -2
1.11 Getafe +2 14.00 Draw (Getafe +3)
28.00 Athletic Bilbao -3 14.00 Draw (Getafe -3)
اولین تیم گلزن
2.00 Getafe 2.10 Athletic Bilbao 7.75 No Goal
نتیجه دقیق
7.25 1 - 0 60.00 3 - 3
7.50 0 - 1 13.00 0 - 2
10.00 1 - 2 27.00 0 - 3
23.00 1 - 3 30.00 2 - 3
65.00 0 - 4 55.00 1 - 4
80.00 2 - 4 14.00 2 - 2
5.75 1 - 1 7.75 0 - 0
12.00 2 - 0 9.50 2 - 1
26.00 3 - 0 22.00 3 - 1
30.00 3 - 2 65.00 4 - 0
55.00 4 - 1 75.00 4 - 2
110.00 4 - 3 125.00 5 - 1
110.00 3 - 4
تعداد گل
2.80 0 - 1 اهداف 1.95 2 - 3 اهداف 4.10 4+ اهداف
نیمه اول / دو نیمه
4.40 Getafe / Getafe 13.00 Getafe / Draw
30.00 Getafe / Athletic Bilbao 6.00 Draw / Getafe
4.30 Draw / Draw 6.25 Draw / Athletic Bilbao
30.00 Athletic Bilbao / Getafe 14.00 Athletic Bilbao / Draw
4.60 Athletic Bilbao / Athletic Bilbao
گلزن
2.65 Aritz Aduriz 2.95 Jorge Molina
23.00 Francisco Molinero 5.25 Jefferson Montero
9.00 Sergio Mora Sanchez 4.30 Amath Ndiaye
19.00 Unai Núñez 4.70 Daniel Pacheco
4.70 Francisco Portillo 10.00 Mikel Rico
4.30 Sabin 16.00 Enric Saborit
3.90 Gaku Shibasaki 23.00 Damian Suarez
4.60 Markel Susaeta 9.00 Mikel Vesga
3.90 Iñaki Williams 16.00 Inigo Lekue
14.00 Aymeric Laporte 2.90 Angel
16.00 Vitorino Antunes 10.00 Mauro Arambarri
35.00 Mikel Balenziaga 7.25 Markel Bergara
19.00 Eneko Bóveda 10.00 Juan Torres Ruiz
4.70 Iñigo Córdoba 23.00 Dakonam Djene
9.00 Beñat Etxebarria 19.00 Xabier Etxeita
5.75 Faycal Fajr 3.90 Raúl García
16.00 Bruno Gonzalez Cabrera 12.00 Ander Iturraspe
4.10 Alvaro Jimenez 16.00 Leandro Cabrera
اولین گلزن
5.25 Aritz Aduriz 60.00 Francisco Molinero
13.00 Jefferson Montero 23.00 Sergio Mora Sanchez
10.00 Amath Ndiaye 60.00 Unai Núñez
11.50 Daniel Pacheco 11.50 Francisco Portillo
27.00 Mikel Rico 10.00 Sabin
45.00 Enric Saborit 9.00 Gaku Shibasaki
60.00 Damian Suarez 10.50 Markel Susaeta
23.00 Mikel Vesga 9.00 Iñaki Williams
8.25 No Goalscorer 6.25 Jorge Molina
45.00 Inigo Lekue 40.00 Aymeric Laporte
5.75 Angel 45.00 Vitorino Antunes
27.00 Mauro Arambarri 100.00 Mikel Balenziaga
19.00 Markel Bergara 60.00 Eneko Bóveda
27.00 Juan Torres Ruiz 11.50 Iñigo Córdoba
60.00 Dakonam Djene 23.00 Beñat Etxebarria
60.00 Xabier Etxeita 14.00 Faycal Fajr
9.00 Raúl García 45.00 Bruno Gonzalez Cabrera
35.00 Ander Iturraspe 9.50 Alvaro Jimenez
45.00 Leandro Cabrera
آخرین گلزن
5.25 Aritz Aduriz 60.00 Francisco Molinero
13.00 Jefferson Montero 23.00 Sergio Mora Sanchez
10.00 Amath Ndiaye 60.00 Unai Núñez
11.50 Daniel Pacheco 11.50 Francisco Portillo
26.00 Mikel Rico 10.00 Sabin
45.00 Enric Saborit 9.00 Gaku Shibasaki
60.00 Damian Suarez 10.50 Markel Susaeta
23.00 Mikel Vesga 9.00 Iñaki Williams
8.00 No Goalscorer 6.25 Jorge Molina
45.00 Inigo Lekue 40.00 Aymeric Laporte
5.75 Angel 45.00 Vitorino Antunes
26.00 Mauro Arambarri 100.00 Mikel Balenziaga
19.00 Markel Bergara 60.00 Eneko Bóveda
27.00 Juan Torres Ruiz 11.50 Iñigo Córdoba
60.00 Dakonam Djene 23.00 Beñat Etxebarria
60.00 Xabier Etxeita 14.00 Faycal Fajr
9.00 Raúl García 45.00 Bruno Gonzalez Cabrera
35.00 Ander Iturraspe 9.50 Alvaro Jimenez
45.00 Leandro Cabrera
نتیجه نیمه اول
3.25 Getafe 1.95 Draw 3.40 Athletic Bilbao