برنده مسابقه
1.58 Frank Mir 2.25 Fedor Emelianenko