نتیجه مسابقه
1.42 Villarreal 4.30 Draw 7.50 Levante
شانس دوبرابر
1.09 Villarreal or Draw 1.20 Villarreal or Levante 2.70 Draw or Levante
بالا/پایین
1.03 Over 0.5 3.05 Over 3.5
1.95 Under 2.5 1.80 Over 2.5
1.03 Under 5.5 10.00 Over 5.5
1.12 Under 4.5 5.60 Over 4.5
3.70 Under 1.5 1.25 Over 1.5
10.00 Under 0.5 1.35 Under 3.5
هندیکپ
1.08 Villarreal +1 2.80 Levante +1
2.20 Villarreal -1 4.10 Draw (Villarreal -2)
1.60 Levante +2 4.20 Villarreal -2
20.00 Draw (Villarreal -5) 1.01 Levante +5
35.00 Villarreal -5 10.50 Draw (Villarreal -4)
1.05 Levante +4 17.00 Villarreal -4
6.50 Draw (Villarreal -3) 1.19 Levante +3
8.75 Villarreal -3 8.25 Draw (Villarreal +1)
15.00 Levante -1 3.30 Draw (Villarreal -1)
اولین تیم گلزن
1.35 Villarreal 3.50 Levante 11.00 No Goal
نتیجه دقیق
6.25 1 - 0 90.00 6 - 1
11.50 0 - 0 8.25 1 - 1
17.00 2 - 2 65.00 3 - 3
18.00 0 - 1 35.00 0 - 2
20.00 1 - 2 85.00 0 - 3
55.00 1 - 3 80.00 6 - 0
80.00 5 - 2 45.00 5 - 1
6.25 2 - 0 7.75 2 - 1
9.25 3 - 0 11.50 3 - 1
24.00 3 - 2 17.00 4 - 0
21.00 4 - 1 40.00 4 - 2
100.00 4 - 3 35.00 5 - 0
50.00 2 - 3
تعداد گل
3.60 0 - 1 اهداف 2.00 2 - 3 اهداف 3.00 4+ اهداف
اولین گلزن
4.50 Cedric Bakambu 40.00 Adrian Marin
27.00 Mario Gaspar 5.25 Roger Martinez
110.00 Shaquell Moore 14.00 Jose Luis Morales
80.00 Sergio Postigo 5.75 Dario Poveda
10.50 Roger Marti 45.00 Victor Ruiz
29.00 Antonio Rukavina 4.70 Nicola Sansone
8.00 Roberto Soriano 60.00 Rober Suarez
40.00 Pau Torres 8.00 Manu Trigueros
4.70 Enes Unal 100.00 Antonio Luna
100.00 Pedro Lopez 16.00 Ivan Lopez
14.00 Enis Bardhi 10.50 Emmanuel Boateng
60.00 Daniele Bonera 60.00 Erick Cabaco
40.00 Jose Gomez Campana 8.50 Samu Castillejo
8.50 Denis Cheryshev 45.00 Jaume Costa
40.00 Cheick Doukoure 40.00 Hacen
8.00 Pablo Fornals 45.00 Alvaro Gonzalez
27.00 Ramiro Guerra 27.00 Rodri
14.00 David Remeseiro Salgueiro 40.00 Jefferson Lerma
12.00 No Goalscorer
نتیجه نیمه اول
1.95 Villarreal 2.30 Draw 6.25 Levante
گلزن
2.15 Cedric Bakambu 29.00 Antonio Luna
12.00 Adrian Marin 9.00 Mario Gaspar
2.40 Roger Martinez 35.00 Shaquell Moore
5.25 Jose Luis Morales 23.00 Sergio Postigo
2.75 Dario Poveda 4.20 Roger Marti
16.00 Victor Ruiz 9.25 Antonio Rukavina
2.20 Nicola Sansone 3.30 Roberto Soriano
20.00 Rober Suarez 12.00 Pau Torres
3.30 Manu Trigueros 30.00 Pedro Lopez
5.50 Ivan Lopez 4.75 Enis Bardhi
4.20 Emmanuel Boateng 19.00 Daniele Bonera
22.00 Erick Cabaco 11.50 Jose Gomez Campana
3.60 Samu Castillejo 3.60 Denis Cheryshev
14.00 Jaume Costa 13.00 Cheick Doukoure
12.00 Hacen 3.30 Pablo Fornals
14.00 Alvaro Gonzalez 8.50 Ramiro Guerra
8.50 Rodri 5.25 David Remeseiro Salgueiro
13.00 Jefferson Lerma 2.25 Enes Unal
آخرین گلزن
4.50 Cedric Bakambu 40.00 Adrian Marin
26.00 Mario Gaspar 5.25 Roger Martinez
110.00 Shaquell Moore 14.00 Jose Luis Morales
80.00 Sergio Postigo 5.75 Dario Poveda
10.50 Roger Marti 45.00 Victor Ruiz
29.00 Antonio Rukavina 4.70 Nicola Sansone
8.00 Roberto Soriano 60.00 Rober Suarez
40.00 Pau Torres 8.00 Manu Trigueros
4.70 Enes Unal 100.00 Antonio Luna
100.00 Pedro Lopez 16.00 Ivan Lopez
14.00 Enis Bardhi 10.50 Emmanuel Boateng
60.00 Daniele Bonera 60.00 Erick Cabaco
40.00 Jose Gomez Campana 8.50 Samu Castillejo
8.50 Denis Cheryshev 45.00 Jaume Costa
40.00 Cheick Doukoure 40.00 Hacen
8.00 Pablo Fornals 45.00 Alvaro Gonzalez
26.00 Ramiro Guerra 27.00 Rodri
14.00 David Remeseiro Salgueiro 40.00 Jefferson Lerma
11.50 No Goalscorer
نیمه اول / دو نیمه
2.15 Villarreal / Villarreal 17.00 Villarreal / Draw
55.00 Villarreal / Levante 3.90 Draw / Villarreal
6.25 Draw / Draw 15.00 Draw / Levante
21.00 Levante / Villarreal 17.00 Levante / Draw
12.00 Levante / Levante