نتیجه مسابقه
4.10 Las Palmas 3.90 Draw 1.75 Valencia
شانس دوبرابر
2.00 Las Palmas or Draw 1.24 Las Palmas or Valencia 1.23 Draw or Valencia
بالا/پایین
1.02 Over 0.5 2.25 Over 3.5
2.55 Under 2.5 1.48 Over 2.5
1.08 Under 5.5 7.00 Over 5.5
1.24 Under 4.5 3.80 Over 4.5
5.00 Under 1.5 1.15 Over 1.5
11.00 Under 0.5 1.60 Under 3.5
هندیکپ
1.02 Las Palmas +4 2.90 Valencia -1
2.00 Las Palmas +1 10.00 Draw (Las Palmas -2)
1.06 Valencia +2 16.00 Las Palmas -2
6.00 Draw (Las Palmas -1) 1.22 Valencia +1
8.25 Las Palmas -1 5.00 Draw (Las Palmas +2)
5.50 Valencia -2 1.38 Las Palmas +2
8.00 Draw (Las Palmas +3) 11.00 Valencia -3
1.12 Las Palmas +3 13.00 Draw (Las Palmas +4)
20.00 Valencia -4 3.70 Draw (Las Palmas +1)
اولین تیم گلزن
2.45 Las Palmas 1.58 Valencia 15.00 No Goal
نتیجه دقیق
16.00 1 - 0 8.00 1 - 2
14.00 0 - 3 12.00 1 - 3
16.00 2 - 3 26.00 0 - 4
21.00 1 - 4 30.00 2 - 4
55.00 3 - 4 50.00 0 - 5
45.00 1 - 5 10.50 0 - 2
9.75 0 - 1 30.00 3 - 3
24.00 2 - 0 13.00 2 - 1
45.00 3 - 0 25.00 3 - 1
24.00 3 - 2 55.00 4 - 1
55.00 4 - 2 16.00 0 - 0
8.00 1 - 1 11.50 2 - 2
60.00 2 - 5
تعداد گل
5.00 0 - 1 اهداف 2.15 2 - 3 اهداف 2.25 4+ اهداف
نیمه اول / دو نیمه
6.50 Las Palmas / Las Palmas 14.00 Las Palmas / Draw
18.00 Las Palmas / Valencia 10.00 Draw / Las Palmas
6.50 Draw / Draw 4.80 Draw / Valencia
30.00 Valencia / Las Palmas 14.00 Valencia / Draw
2.70 Valencia / Valencia
نتیجه نیمه اول
4.00 Las Palmas 2.40 Draw 2.25 Valencia
اولین گلزن
19.00 Alberto Aquilani 40.00 Jeison Murillo
10.50 Nacho Gil 125.00 Ximo Navarro
22.00 Gabriel Penalba 10.50 Andreas Pereira
10.50 Carlos Soler Barragan 13.00 Tana
13.00 Hernan Toledo 45.00 Ruben Vezo
35.00 Nacho Vidal 10.50 Jonathan Viera
4.70 Simone Zaza 20.00 No Goalscorer
9.00 Loic Remy 11.50 Ferran Torres
11.50 Jairo Samperio 4.70 Rodrigo Moreno
45.00 Martin Montoya 11.50 Momo
8.50 Jonathan Calleri 80.00 Dani Castellano
45.00 Javi Castellano 19.00 Francis Coquelin
60.00 David Simon 45.00 Alejandro Galvez
22.00 Ezequiel Garay 29.00 Vicente Gómez
14.00 Alen Halilovic 29.00 Hernán Santana
60.00 Borja Herrera 14.00 Geoffrey Kondogbia
45.00 Antonio Latorre 29.00 Mauricio Lemos
19.00 Nemanja Maksimovic 4.70 Santiago Mina
4.70 Luciano Vietto
آخرین گلزن
19.00 Alberto Aquilani 40.00 Jeison Murillo
10.50 Nacho Gil 125.00 Ximo Navarro
22.00 Gabriel Penalba 10.00 Andreas Pereira
10.50 Carlos Soler Barragan 13.00 Tana
13.00 Hernan Toledo 45.00 Ruben Vezo
35.00 Nacho Vidal 10.50 Jonathan Viera
4.70 Simone Zaza 45.00 Gabriel
18.00 No Goalscorer 9.00 Loic Remy
11.50 Ferran Torres 4.70 Rodrigo Moreno
45.00 Martin Montoya 11.50 Momo
8.50 Jonathan Calleri 80.00 Dani Castellano
45.00 Javi Castellano 19.00 Francis Coquelin
60.00 David Simon 45.00 Alejandro Galvez
22.00 Ezequiel Garay 29.00 Vicente Gómez
14.00 Alen Halilovic 29.00 Hernán Santana
60.00 Borja Herrera 14.00 Geoffrey Kondogbia
45.00 Antonio Latorre 29.00 Mauricio Lemos
19.00 Nemanja Maksimovic 4.70 Santiago Mina
11.50 Jairo Samperio
گلزن
5.75 Alberto Aquilani 2.00 Rodrigo Moreno
11.50 Jeison Murillo 3.70 Nacho Gil
30.00 Ximo Navarro 6.50 Gabriel Penalba
3.50 Andreas Pereira 3.70 Carlos Soler Barragan
4.20 Tana 4.20 Hernan Toledo
14.00 Ruben Vezo 11.00 Nacho Vidal
3.75 Jonathan Viera 1.95 Simone Zaza
3.20 Loic Remy 3.90 Ferran Torres
13.00 Martin Montoya 3.90 Momo
2.00 Santiago Mina 3.05 Jonathan Calleri
23.00 Dani Castellano 13.00 Javi Castellano
5.75 Francis Coquelin 17.00 David Simon
13.00 Alejandro Galvez 6.75 Ezequiel Garay
8.50 Vicente Gómez 4.60 Alen Halilovic
8.25 Hernán Santana 16.00 Borja Herrera
4.60 Geoffrey Kondogbia 14.00 Antonio Latorre
8.50 Mauricio Lemos 5.50 Nemanja Maksimovic
3.90 Jairo Samperio