نتیجه مسابقه
2.15 Alaves 3.00 Draw 3.75 Leganes
شانس دوبرابر
1.27 Alaves or Draw 1.35 Alaves or Leganes 1.68 Draw or Leganes
بالا/پایین
1.11 Over 0.5 1.03 Under 4.5
10.00 Over 4.5 1.15 Under 3.5
5.00 Over 3.5 1.45 Under 2.5
2.65 Over 2.5 2.40 Under 1.5
1.53 Over 1.5 5.90 Under 0.5
15.00 Over 5.5
هندیکپ
45.00 Leganes -3 1.03 Leganes +3
22.00 Alaves -3 6.00 Draw (Alaves -2)
1.17 Leganes +2 11.00 Alaves -2
3.40 Draw (Alaves -1) 1.68 Leganes +1
4.50 Alaves -1 4.90 Draw (Alaves +1)
9.25 Leganes -1 1.25 Alaves +1
9.75 Draw (Alaves +2) 20.00 Leganes -2
1.04 Alaves +2 22.00 Draw (Alaves +3)
11.50 Draw (Alaves -3)
اولین تیم گلزن
1.80 Alaves 2.55 Leganes 6.25 No Goal
نتیجه دقیق
5.25 1 - 0 80.00 3 - 3
8.25 0 - 1 16.00 0 - 2
13.00 1 - 2 40.00 0 - 3
35.00 1 - 3 50.00 2 - 3
100.00 0 - 4 90.00 1 - 4
110.00 2 - 4 17.00 2 - 2
6.00 1 - 1 6.25 0 - 0
8.75 2 - 0 9.25 2 - 1
19.00 3 - 0 20.00 3 - 1
35.00 3 - 2 50.00 4 - 0
50.00 4 - 1 85.00 4 - 2
140.00 4 - 3 110.00 5 - 1
110.00 5 - 0
تعداد گل
2.35 0 - 1 اهداف 2.00 2 - 3 اهداف 5.25 4+ اهداف
نیمه اول / دو نیمه
3.50 Alaves / Alaves 15.00 Alaves / Draw
45.00 Alaves / Leganes 4.80 Draw / Alaves
4.00 Draw / Draw 8.00 Draw / Leganes
30.00 Leganes / Alaves 15.00 Leganes / Draw
6.25 Leganes / Leganes
گلزن
19.00 Martín Aguirregabiria Padilla 22.00 Rodrigo Ely
14.00 Diego Rico 14.00 Raúl García
10.00 Tomas Pina 14.00 Ruben Perez
4.75 Alfonso Pedraza 5.25 Omar
4.30 Jose Naranjo 3.60 Christian Santos
20.00 Dimitris Siovas 10.50 Daniel Torres
4.30 Ruben Sobrino 2.95 John Guidetti
24.00 Carlos Vigaray 29.00 Joseba Zaldua
6.00 Mubarak Wakaso 25.00 Tito
4.60 Alexander Szymanowski 23.00 Ezequiel Munoz
5.25 Alvaro Medran 19.00 Adrian Dieguez
3.40 Ermedin Demirovic 14.00 Unai Bustinza
7.50 Darko Brasanac 3.60 Claudio Beauvue
4.60 Gabriel Appelt Pires 4.30 Nordin Amrabat
11.00 Alexis 25.00 Mauro dos Santos
3.40 Munir El Haddadi 14.00 Guillermo Maripan
14.00 Martin Mantovani 14.00 Victor Laguardia
3.70 Miguel Guerrero 3.90 Ibai Gomez
7.50 Manu Garcia 5.75 Javier Eraso
5.25 Nabil El Zhar 3.90 Hernan Perez
اولین گلزن
8.50 Hernan Perez 60.00 Rodrigo Ely
40.00 Diego Rico 40.00 Raúl García
27.00 Tomas Pina 40.00 Ruben Perez
10.50 Alfonso Pedraza 11.50 Omar
9.50 Jose Naranjo 7.25 Christian Santos
45.00 Dimitris Siovas 6.75 No Goalscorer
80.00 Joseba Zaldua 14.00 Mubarak Wakaso
60.00 Carlos Vigaray 27.00 Daniel Torres
60.00 Tito 10.00 Alexander Szymanowski
9.50 Ruben Sobrino 60.00 Ezequiel Munoz
13.00 Alvaro Medran 40.00 Guillermo Maripan
45.00 Adrian Dieguez 6.75 Ermedin Demirovic
40.00 Unai Bustinza 19.00 Darko Brasanac
7.25 Claudio Beauvue 10.00 Gabriel Appelt Pires
9.50 Nordin Amrabat 29.00 Alexis
60.00 Mauro dos Santos 6.75 Munir El Haddadi
40.00 Martin Mantovani 40.00 Victor Laguardia
5.75 John Guidetti 8.00 Miguel Guerrero
8.00 Ibai Gomez 19.00 Manu Garcia
14.00 Javier Eraso 13.00 Nabil El Zhar
45.00 Martín Aguirregabiria Padilla
آخرین گلزن
6.50 No Goalscorer 7.25 Christian Santos
60.00 Rodrigo Ely 40.00 Diego Rico
40.00 Raúl García 26.00 Tomas Pina
40.00 Ruben Perez 10.50 Alfonso Pedraza
11.50 Omar 45.00 Dimitris Siovas
10.00 Alexander Szymanowski 60.00 Tito
8.50 Hernan Perez 27.00 Daniel Torres
9.50 Ruben Sobrino 5.75 John Guidetti
60.00 Carlos Vigaray 7.25 Bojan
80.00 Joseba Zaldua 14.00 Mubarak Wakaso
9.50 Jose Naranjo 60.00 Ezequiel Munoz
45.00 Adrian Dieguez 6.75 Ermedin Demirovic
40.00 Unai Bustinza 19.00 Darko Brasanac
7.25 Claudio Beauvue 10.00 Gabriel Appelt Pires
9.50 Nordin Amrabat 29.00 Alexis
60.00 Mauro dos Santos 6.75 Munir El Haddadi
13.00 Nabil El Zhar 13.00 Alvaro Medran
40.00 Guillermo Maripan 40.00 Martin Mantovani
40.00 Victor Laguardia 8.00 Miguel Guerrero
8.00 Ibai Gomez 19.00 Manu Garcia
14.00 Javier Eraso 45.00 Martín Aguirregabiria Padilla
نتیجه نیمه اول
2.85 Alaves 1.90 Draw 4.30 Leganes