برنده رانندگان
2.90 Sébastien Ogier 1.62 Thierry Neuville
4.60 Ott Tanak 1000.00 Esapekka Lappi