برنده مسابقات قهرمانی
1.16 Unia Leszno 5.00 Stal Gorzow