برنده نهایی
150.00 Alex Marquez 400.00 Luca Marini
200.00 Xavi Vierge 150.00 Joan Mir
150.00 Marcel Schrotter 150.00 Lorenzo Baldassarri
200.00 Mattia Pasini 150.00 Brad Binder
1.25 Francesco Bagnaia 3.75 Miguel Oliveira
200.00 Fabio Quartararo