برنده نهایی
1.40 Juventus 1000.00 Sassuolo
1000.00 Genoa 2000.00 Cagliari
2000.00 SPAL 500.00 Udinese
2000.00 Chievo 1000.00 Parma
2000.00 Empoli 1000.00 Bologna
500.00 Torino 7.00 Napoli
8.00 Roma 9.00 Inter Milan
20.00 Milan 50.00 Lazio
250.00 Sampdoria 250.00 Atalanta
250.00 Fiorentina 2000.00 Frosinone