نتیجه مسابقه
2.00 Bournemouth 3.40 Draw 3.75 Cardiff
شانس دوبرابر
1.28 Bournemouth or Draw 1.32 Bournemouth or Cardiff 1.78 Draw or Cardiff
بالا/پایین
1.06 Over 0.5 17.00 Over 5.5
1.09 Under 4.5 6.25 Over 4.5
1.27 Under 3.5 3.40 Over 3.5
1.72 Under 2.5 2.00 Over 2.5
3.15 Under 1.5 1.32 Over 1.5
10.50 Under 0.5 1.02 Under 5.5
اولین تیم گلزن
1.68 Bournemouth 2.40 Cardiff 10.50 No Goal
نتیجه دقیق
7.75 1 - 0 19.00 0 - 2
13.00 1 - 2 60.00 0 - 3
35.00 1 - 3 50.00 2 - 3
101.00 0 - 4 101.00 1 - 4
101.00 2 - 4 101.00 3 - 4
101.00 4 - 3 101.00 4 - 4
11.50 0 - 1 80.00 3 - 3
8.80 2 - 0 8.60 2 - 1
17.00 3 - 0 17.00 3 - 1
30.00 3 - 2 45.00 4 - 0
45.00 4 - 1 80.00 4 - 2
10.50 0 - 0 6.25 1 - 1
15.00 2 - 2 35.00 Other
نتیجه دقیق نیمه اول
17.00 Other 22.00 0 - 2
6.00 0 - 1 90.00 2 - 2
7.60 1 - 1 2.65 0 - 0
22.00 2 - 1 10.00 2 - 0
4.10 1 - 0 30.00 1 - 2
هندیکپ
1.28 Bournemouth +1 5.75 Draw (Bournemouth -2)
8.25 Bournemouth -2 30.00 Cardiff -2
12.00 Draw (Bournemouth +2) 1.05 Bournemouth +2
1.78 Cardiff +1 3.75 Draw (Bournemouth -1)
3.60 Bournemouth -1 8.75 Cardiff -1
5.25 Draw (Bournemouth +1) 1.24 Cardiff +2
نیمه اول / دو نیمه
3.00 Bournemouth / Bournemouth 4.40 Draw / Bournemouth
23.00 Cardiff / Bournemouth 13.00 Bournemouth / Draw
4.70 Draw / Draw 13.00 Cardiff / Draw
30.00 Bournemouth / Cardiff 7.25 Draw / Cardiff
6.25 Cardiff / Cardiff
نتیجه نیمه اول
2.60 Bournemouth 2.05 Draw 4.25 Cardiff
First Goal Time
10.50 No Goal 16.00 71-80 minute
12.00 61-70 minute 9.00 51-60 minute
6.75 41-50 minute 6.00 31-40 minute
4.80 21-30 minute 3.90 11-20 minute
3.70 1-10 minute 16.00 81 minute - Full-Time
تعداد گل
17.00 6+ 3.15 0 - 1
1.85 2 - 3 3.90 4 - 5