نتیجه مسابقه
1.22 Lyon 6.25 Draw 11.50 Amiens
شانس دوبرابر
1.07 Lyon or Draw 1.14 Lyon or Amiens 4.40 Draw or Amiens
بالا/پایین
1.03 Over 0.5 7.25 Over 5.5
1.32 Under 4.5 3.75 Over 4.5
1.75 Under 3.5 2.20 Over 3.5
2.85 Under 2.5 1.50 Over 2.5
6.50 Under 1.5 1.16 Over 1.5
26.00 Under 0.5 1.14 Under 5.5
اولین تیم گلزن
1.23 Lyon 4.00 Amiens 26.00 No Goal
نتیجه دقیق نیمه اول
6.00 Other 70.00 0 - 2
12.00 0 - 1 90.00 2 - 2
9.00 1 - 1 4.00 0 - 0
15.00 2 - 1 4.80 2 - 0
3.30 1 - 0 60.00 1 - 2
هندیکپ
1.07 Lyon +1 15.00 Draw (Lyon +1)
26.00 Amiens -1 1.58 Lyon -1
4.20 Draw (Lyon -1) 4.40 Amiens +1
2.45 Lyon -2 4.00 Draw (Lyon -2)
2.20 Amiens +2
تعداد گل
7.25 6+ 6.50 0 - 1
2.10 2 - 3 2.65 4 - 5
نیمه اول / دو نیمه
1.55 Lyon / Lyon 3.40 Draw / Lyon
19.00 Amiens / Lyon 18.00 Lyon / Draw
9.75 Draw / Draw 23.00 Amiens / Draw
65.00 Lyon / Amiens 23.00 Draw / Amiens
20.00 Amiens / Amiens
نتیجه نیمه اول
1.55 Lyon 2.80 Draw 8.75 Amiens
First Goal Time
26.00 No Goal 23.00 71-80 minute
15.00 61-70 minute 10.50 51-60 minute
7.00 41-50 minute 5.75 31-40 minute
4.30 21-30 minute 3.25 11-20 minute
2.90 1-10 minute 25.00 81 minute - Full-Time