نتیجه مسابقه
1.72 Borussia Dortmund 4.00 Draw 4.20 Leipzig
شانس دوبرابر
1.27 Borussia Dortmund or Draw 1.28 Borussia Dortmund or Leipzig 2.15 Draw or Leipzig
بالا/پایین
1.03 Over 0.5 8.00 Over 5.5
1.28 Under 4.5 4.10 Over 4.5
1.68 Under 3.5 2.35 Over 3.5
2.65 Under 2.5 1.55 Over 2.5
5.75 Under 1.5 1.18 Over 1.5
22.00 Under 0.5 1.12 Under 5.5
اولین تیم گلزن
1.55 Borussia Dortmund 2.40 Leipzig 22.00 No Goal
نتیجه دقیق
12.00 1 - 0 27.00 0 - 2
13.00 1 - 2 65.00 0 - 3
30.00 1 - 3 30.00 2 - 3
225.00 0 - 4 100.00 1 - 4
100.00 2 - 4 150.00 3 - 4
90.00 4 - 3 250.00 4 - 4
19.00 0 - 1 40.00 3 - 3
10.00 2 - 0 8.25 2 - 1
15.00 3 - 0 12.00 3 - 1
19.00 3 - 2 28.00 4 - 0
23.00 4 - 1 35.00 4 - 2
22.00 0 - 0 8.00 1 - 1
12.00 2 - 2 12.00 Other
نتیجه دقیق نیمه اول
9.20 Other 21.00 0 - 2
7.00 0 - 1 50.00 2 - 2
6.60 1 - 1 3.70 0 - 0
14.00 2 - 1 8.00 2 - 0
4.20 1 - 0 23.00 1 - 2
هندیکپ
1.27 Borussia Dortmund +1 5.00 Draw (Borussia Dortmund -2)
5.00 Borussia Dortmund -2 29.00 Leipzig -2
13.00 Draw (Borussia Dortmund +2) 1.05 Borussia Dortmund +2
2.15 Leipzig +1 4.00 Draw (Borussia Dortmund -1)
2.70 Borussia Dortmund -1 8.75 Leipzig -1
6.25 Draw (Borussia Dortmund +1) 1.40 Leipzig +2
نیمه اول / دو نیمه
2.40 Borussia Dortmund / Borussia Dortmund 4.40 Draw / Borussia Dortmund
19.00 Leipzig / Borussia Dortmund 13.00 Borussia Dortmund / Draw
6.50 Draw / Draw 13.00 Leipzig / Draw
30.00 Borussia Dortmund / Leipzig 9.00 Draw / Leipzig
6.50 Leipzig / Leipzig
نتیجه نیمه اول
2.15 Borussia Dortmund 2.45 Draw 4.20 Leipzig
First Goal Time
22.00 No Goal 22.00 71-80 minute
15.00 61-70 minute 10.50 51-60 minute
7.00 41-50 minute 5.75 31-40 minute
4.30 21-30 minute 3.40 11-20 minute
3.00 1-10 minute 23.00 81 minute - Full-Time
تعداد گل
8.00 6+ 5.75 0 - 1
2.05 2 - 3 2.75 4 - 5