برنده مسابقه
1.56 Alba Berlin 2.46 Tofas Bursa
هندیکپ
1.86 Alba Berlin -3.5 1.96 Tofas Bursa +3.5