برنده مسابقه
1.73 Galatasaray SK 2.12 Andorra
هندیکپ
1.97 Galatasaray SK -2.5 1.84 Andorra +2.5