برنده مسابقه
2.55 Lietuvos Rytas Vilnius 1.53 Unicaja Malaga
هندیکپ
1.85 Lietuvos Rytas Vilnius +4.5 1.96 Unicaja Malaga -4.5