برنده نهایی
2.05 Golden State Warriors 125.00 Portland Trailblazers
80.00 Indiana Pacers 50.00 Utah Jazz
19.00 Philadelphia 76ers 100.00 Miami Heat
70.00 New Orleans Pelicans 40.00 Oklahoma City Thunder
125.00 Milwaukee Bucks 9.00 Toronto Raptors
2.55 Houston Rockets 150.00 Washington Wizards
40.00 Boston Celtics 150.00 San Antonio Spurs
11.00 Cleveland Cavaliers 200.00 Minnesota Timberwolves