نتیجه مسابقه
1.92 Celta Vigo 3.63 Draw 4.08 Alaves
شانس دوبرابر
1.27 Celta Vigo or Draw 1.32 Celta Vigo or Alaves 1.90 Draw or Alaves
بالا/پایین
1.06 Over 0.5 14.75 Over 5.5
1.12 Under 4.5 6.30 Over 4.5
1.34 Under 3.5 3.27 Over 3.5
1.89 Under 2.5 1.92 Over 2.5
3.58 Under 1.5 1.30 Over 1.5
11.75 Under 0.5 1.04 Under 5.5
تعداد گل
15.00 6+ 3.60 0 - 1
1.90 2 - 3 3.75 4 - 5
هندیکپ
1.27 Celta Vigo +1 5.25 Draw (Celta Vigo -2)
7.00 Celta Vigo -2 35.00 Alaves -2
13.00 Draw (Celta Vigo +2) 1.05 Celta Vigo +2
1.90 Alaves +1 3.75 Draw (Celta Vigo -1)
3.30 Celta Vigo -1 9.00 Alaves -1
5.50 Draw (Celta Vigo +1) 1.28 Alaves +2
اولین تیم گلزن
1.62 Celta Vigo 2.45 Alaves 11.50 No Goal
نتیجه دقیق نیمه اول
15.00 Other 23.00 0 - 2
6.00 0 - 1 80.00 2 - 2
7.40 1 - 1 2.80 0 - 0
20.00 2 - 1 9.20 2 - 0
3.85 1 - 0 30.00 1 - 2
تعداد گل
11.50 0 اهداف 4.60 1 اهداف
3.40 2 اهداف 3.90 3 اهداف
5.50 4 اهداف 10.50 5 اهداف
15.00 6+ اهداف
نتیجه دقیق
7.60 1 - 0 21.00 0 - 2
13.00 1 - 2 60.00 0 - 3
35.00 1 - 3 45.00 2 - 3
101.00 0 - 4 101.00 1 - 4
101.00 2 - 4 101.00 3 - 4
101.00 4 - 3 101.00 4 - 4
12.00 0 - 1 80.00 3 - 3
8.60 2 - 0 8.20 2 - 1
15.00 3 - 0 15.00 3 - 1
28.00 3 - 2 35.00 4 - 0
35.00 4 - 1 70.00 4 - 2
12.00 0 - 0 6.20 1 - 1
14.00 2 - 2 26.00 Other
نیمه اول / دو نیمه
2.95 Celta Vigo / Celta Vigo 4.70 Draw / Celta Vigo
24.00 Alaves / Celta Vigo 14.00 Celta Vigo / Draw
5.50 Draw / Draw 15.00 Alaves / Draw
35.00 Celta Vigo / Alaves 8.50 Draw / Alaves
7.25 Alaves / Alaves
دو تیم گل می‌‌زنند
1.78 Yes 1.95 No
نیمه اول هر دو تیم گل می زنند
4.30 Yes 1.18 No
First Goal Time
11.50 No Goal 18.00 71-80 minute
13.00 61-70 minute 10.00 51-60 minute
7.25 41-50 minute 6.25 31-40 minute
5.00 21-30 minute 4.00 11-20 minute
3.75 1-10 minute 18.00 81 minute - Full-Time
Second Half Result
2.20 Celta Vigo 2.50 Draw 3.90 Alaves
نیمه اول شانس دوبرابر
1.18 Celta Vigo or Draw 1.55 Celta Vigo or Alaves 1.50 Draw or Alaves
پیش بینی‌ نه مساوی
1.38 Celta Vigo 2.80 Alaves
نتیجه نیمه اول
2.45 Celta Vigo 2.15 Draw 4.30 Alaves
نیمه اول بالا/پأین
1.38 Over 0.5 2.80 Under 0.5
2.70 Over 1.5 1.40 Under 1.5
7.25 Over 2.5 1.09 Under 2.5
2nd Half Over/Under
1.20 Over 0.5 4.25 Under 0.5
2.00 Over 1.5 1.62 Under 1.5
4.00 Over 2.5 1.16 Under 2.5
2nd Half Double Chance
1.20 Celta Vigo or Draw 1.40 Celta Vigo or Alaves 1.60 Draw or Alaves
نیمه اول مساوی
1.45 Celta Vigo 2.55 Alaves