برنده نهایی
1.50 Real Madrid 2.45 Baskonia Vitoria