قرار ۱-۳
4.00 Inter Milan 2.00 Roma
3.50 Lazio 8.00 Milan
50.00 Sampdoria 50.00 Atalanta
برنده نهایی
1.25 Juventus 3.50 Napoli
500.00 Inter Milan 500.00 Roma
2000.00 Milan 500.00 Lazio
قرار ۱-۴
1.20 Roma 5.00 Milan
1.90 Inter Milan 1.60 Lazio
50.00 Atalanta 50.00 Sampdoria
سقوط
2.25 SPAL 1.72 Crotone
1.55 Verona 6.00 Cagliari
5.00 Chievo 3.50 Sassuolo