برنده نهایی
2.75 Gyori Audi ETO KC W. 2500.00 Thüringer HC W.
500.00 Nykøbing HB W. 250.00 Buducnost W.
750.00 Midtjylland W. 40.00 Metz W.
500.00 Bietigheim W. 33.00 Ferencvárosi TC W.
3.40 Vardar SCBT 6.50 Rostov-Don W.
3.20 CSM Bucure?ti W. 2000.00 Ljubljana W.