برنده نهایی
150.00 Real Madrid 1.01 Barcelona
20.00 Atletico Madrid 1000.00 Valencia
قرار ۱-۴
30.00 Seville 50.00 Villarreal
1.01 Valencia 250.00 Celta Vigo
150.00 Betis 250.00 Eibar
75.00 Girona