برنده نهایی
1.60 Cleveland Cavaliers 150.00 Orlando Magic
150.00 Indiana Pacers 150.00 Atlanta Hawks
100.00 NY Knicks 100.00 Chicago Bulls
50.00 Detroit Pistons 50.00 Charlotte Hornets
40.00 Philadelphia 76ers 25.00 Miami Heat
20.00 Toronto Raptors 20.00 Milwaukee Bucks
13.00 Washington Wizards 3.20 Boston Celtics
250.00 Brooklyn Nets