بالا/پایین
11.50 Over 8.5 1.01 Under 8.5 12.50 Over 9.5
نتیجه دقیق
1.10 6 - 1 100.00 9-3
100.00 6-4 100.00 7-4
100.00 8-4 100.00 9-4
100.00 6-5 100.00 7-5
100.00 8-5 100.00 6-6
100.00 6-7 100.00 7-6
100.00 10-3 100.00 8-3
100.00 7-3 3.10 7 - 1
27.00 8 - 1 100.00 9-1
100.00 10-1 100.00 11 - 1
100.00 12 - 1 10.00 6 - 2
50.00 7-2 100.00 8-2
100.00 9-2 100.00 10-2
100.00 11 - 2 100.00 6 - 3
هندیکپ
7.75 Draw (1 -4) 50.00 2 +4
44.00 1 -6 4.75 Draw (1 -6)
1.12 2 +6 50.00 1 -7
8.75 Draw (1 -7)
تیم مهمان بالا/پایین
1.16 Under 6.5 4.65 Over 6.5
Next Goal in regular time
4.55 1 1.20 No Goal 16.75 2
مجموع گل‌ها فرد/زوج
1.18 Odd 4.30 Even
تیم میزبان بالا/پایین
1.02 Under 1.5